Parkimistingimused

Viimati uuendatud: 01.04.2022

Snabb Platvormi Kasutaja, kes on sõlminud Kasutajalepingu Parkla Operaatori poolt pakutava parkimisteenuse kasutamiseks, kohustub kasutama Parkimiskohta vastavalt järgmistele tingimustele.

  Parkimisaja algus. Parkimisaeg hakkab kulgema hetkest, mil Kasutaja teatab parkimise alustamisest Mobiilirakenduse kaudu.

  Parkimisaja lõpp. Kasutaja õigus Parkimiskohta kasutada lõppeb Parkimisaja lõppemisel. Parkimisaeg kulgeb kuni hetkeni, mil Kasutaja teatab Mobiilirakenduse kaudu parkimise lõpetamisest ja väljub parklast, kumb iganes toimub hiljem. Kui Kasutaja ei teata parkimise lõpetamisest, loetakse, et Parkimisaeg kestab kuni Parkimisperioodi möödumiseni. Snabb OÜ ei ole kohustatud Parkimistasu alandama või hüvitama mistahes kulusid või kahju, mis tuleneb sellest, kui Kasutaja ei teata Parkimiskohalt lahkumisel Mobiilirakenduse kaudu Parkimisaja lõppemisest;

  Tõkise avamine. Kui Parkimiskohale sisenemine või sealt väljumine on piiratud Tõkisega, tehakse Tõkise avamine parkimise alustamisel ja lõpetamisel võimalikuks Mobiilirakenduse kaudu. Snabb OÜ-l on õigus seadistada Modem selliselt, et Tõkis ei avane enne kinnituse saamist arveldusteenuse osutajalt Parkimistasu, Broneerimistasu, muude Parkimislepingust tulenevate tasude ja Leppetrahvi tasumise kohta.

  Sõiduki parkimine. Kasutaja on kohustatud:
  1. kasutama Parkimiskohta üksnes normaalmõõtmetes omal jõul liikuva registreeritud sõiduauto ilma haagiseta või mootorratta parkimiseks;
  2. parkimisel tegutsema mõistlikult viisil, mis kõige vähem häirib teisi isikuid;
  3. kasutama Parkimiskohta üksnes Kasutaja poolt Mobiilirakenduses märgitud registreerimisnumbriga sõiduki parkimiseks;
  4. Kui Parkimiskoht on hõivatud või Parkimiskoha kasutamine on muul viisil füüsiliselt takistatud selliselt, et Kasutajal ei ole võimalik mootorsõidukit Parkimiskohale parkida:
   1. kohustub Kasutaja teatama sellest Mobiilirakenduses toodud kontaktidel Snabb OÜ-le, kes edastab teate Parkimiskoha valdajale;
   2. kui 15 minuti jooksul ei ole takistust kõrvaldatud (Parkimiskohta vabastatud), on Kasutajal õigus Mobiilirakenduse kaudu Parkimislepingust taganeda, kusjuures sellisel juhul ei ole Kasutajal kohustust Parkimistasu ega Broneerimistasu tasuda.
   3. järgima Parkimiskoha kasutamisel Parkimislepingu tingimusi, Üldtingimusi ning seadusest tulenevaid nõudeid ning Parkimiskoha suhtes kehtivaid sisekorraeeskirju ja kinnistu või ehitise valdaja ühekordseid korraldusi.

  Parkimiskoha vabastamine. Parkimisaja lõppemisel vastavalt ülal punktis 2 kirjeldatule on Kasutaja kohustatud tasuma Üldtingimustest tulenevad tasud ning Parkimiskoha vabastama. Kui Kasutaja ei vabasta Parkimiskohta Parkimisaja lõpuks (s.h. juhul, kui Kasutaja on Mobiilirakenduse kaudu tasunud Parkimistasu ja/või avanud Tõkise, kuid faktiliselt jätkab Parkimiskoha kasutamist), on Snabb OÜ õigustatud korrigeerima Kasutaja poolt tasumisele kuuluvat Parkimistasu vastavalt allpool punktis 6 sätestatule. Kasutaja loetakse Parkimislepingust tulenevad kohustused täitnuks juhul, kui ta on Mobiilirakenduse kaudu tasunud Üldtingimustes sätestatud tasud ning oma sõidukiga Parkimiskohalt lahkunud.

  Parkimistasu korrigeerimine. Snabb OÜ on õigustatud nõudma kliendilt Parkimistasu mistahes ajaperioodi eest, mis jääb mitme lühiajalise parkimisaja vahele samal kalendripäeval samas Parklas, millisel juhul loetakse, et Kasutaja on kasutanud Parkimiskohta kogu perioodi vältel alates esimese Parkimisaja algusest nimetatud kalendripäeval kuni viimase parkimisaja lõpetamiseni samal kalendripäeval. Kui lühiajaliste parkimiste vahele jääb rohkem kui üks kalendripäev, on Snabb OÜ õigustatud nõudma Parkimistasu mistahes ajaperioodi eest, mis jääb Parkimisaja algusest kuni viimase lühiajalise parkimisaja lõpetamiseni. 

Snabb OÜ

info@snabb.ee
+372 5811 4001 (E-R 08:00-16:00, tehniline tugi 24h)
Peterburi tee 49, Tallinn 11415

${item.title}

${child.title}

Liitu kohe Snabbi uudiskirjaga

Oma veebilehel kasutame küpsiseid. Küpsised aitavad analüüsida veebiliiklust ning annavad meile statistilist teavet.

Kuukaardi tellimus

Email again:

Võta meiega ühendust

Täida allolev vorm ning me võtame Sinuga ühendust!
Email again: