Regulamin dla Użytkowników

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Aplikacja Snabb
 2. Korzystanie z aplikacji Snabb wymaga instalacji oprogramowania i rejestracji konta użytkownika. Podczas instalacji aplikacji Snabb, następuje przypisanie numeru telefonu komórkowego do konta użytkownika usługi Snabb, a numer ten jest dodawany do bazy danych.
 3. Podczas korzystania z aplikacji Snabb, użytkownik może zdecydować, czy chce zapłacić za usługę mycia samochodu kartą kredytową, przy pomocy płatności mobilnych lub za pomocą środków przedpłaconych.
 4. Wszelkie skargi można przesyłać do naszego działu pomocy technicznej na adres ask@snabb.xyz lub telefonicznie, dzwoniąc na numer naszego centrum obsługi: +372 58114001 (dostępny w dni robocze od 08.00 do 17.00 czasu wschodnioeuropejskiego, EET).


2.   Zasady płatności kartami kredytowymi i płatności mobilnych (usługi dostępne tylko w niektórych krajach, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację w wersji właściwej dla kraju użytkownika)

 1. Użytkownik aplikacji Snabb może dokonywać płatności za usługi myjni przy pomocy karty kredytowej – wymaga to uprzedniej aktywacji danych karty w aplikacji oraz akceptacji Regulaminu Snabb.
 2. Płatności mobilne mogą być dokonywane przez użytkownika aplikacji Snabb, który zawarł umowę o płatności mobilne.
 3. Użytkownik, który zakupił środki na koncie przedpłaconym, może dokonywać płatności za pomocą środków z tego konta.
 4. W przypadku płatności kartą kredytową, płatności mobilnych i przy użyciu środków przedpłaconych, odbiorcą płatności jest Barking OÜ, która przekazuje otrzymaną zapłatę dostawcy usług myjni.
 5. W przypadku płatności kartą kredytową i płatności mobilnych, przy każdym korzystaniu z usługi myjni doliczana jest opłata serwisowa. Obejmuje ona opłaty z tytułu prowizji, w tym opłaty za usługi Visa / MasterCard. Kwota opłaty serwisowej jest wyświetlana w aplikacji mobilnej. W przypadku opłat za korzystanie z usług płatniczych, ustanawianych przez pośredników usług płatności mobilnych, które to opłaty mają być ponoszone przez klientów osobno, nie są one częścią opłaty serwisowej za płatność kartą lub płatność mobilną w systemie Snabb.
 6. Płatność kartami kredytowymi w aplikacji Snabb jest realizowana za pośrednictwem ADYEN BV zgodnie z następującymi warunkami: https://www.adyen.com/home/support/manuals. Terms & Conditions.
 7. Snabb jest odpowiedzialna za funkcjonowanie usług płatności kartami kredytowymi i oferuje właścicielom kart wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Rozwiązywanie sporów dotyczących płatności kartami kredytowymi i płatności mobilnych odbywa się również za pośrednictwem Snabb. Dane kontaktowe obsługi technicznej w zakresie płatności kartami i płatności mobilnych: ask@snabb.xyz oraz numer telefonu +372 58114001 – odpowiedź na zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną udzielana jest w ciągu jednego dnia roboczego. Snabb rozstrzyga wszelkie reklamacje i wnioski dotyczące płatności kartami kredytowymi i płatności mobilnych w ciągu dwóch dni roboczych.
 8. Oferując płatności kartami kredytowymi i płatności mobilne, Snabb działa jako przedstawiciel operatorów myjni, pośrednicząc w płatnościach dokonanych przy pomocy aplikacji Snabb. Zobowiązanie klienta w stosunku do operatora myjni uznaje się za spełnione z chwilą dokonania zlecenia płatności środków na rachunek bankowy Snabb. Snabb nie odpowiada za wykonanie zlecenia płatności złożonego przez klienta.

3.   Zasady zwrotu kosztów

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za terminowe uiszczenie wszelkich opłat oraz przekazanie Snabb informacji dotyczących ważnej metody płatności w odniesieniu do wszelkich opłat.
 2. Ceny za usługi oferowane poprzez aplikację Snabb mogą ulec zmianie w każdym momencie, a Snabb nie oferuje ochrony cen lub zwrotów w przypadku redukcji cen lub cen promocyjnych.
 3. W przypadku problemu technicznego z dostawą lub bezzasadnego opóźnienia w dostawie usługi, wyłącznym środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi jest wymiana usługi lub zwrot pieniężny zapłaconej kwoty, według decyzji Snabb.
 4. Używając aplikacji Snabb, użytkownik wyraża zgodę na ponoszenie odpowiedzialności z tytułu wszelkich opłat i kosztów, jakimi operatorzy telekomunikacyjni mogą obciążyć użytkownika telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego, np. opłaty za SMS, usługi transmisji danych, inne rodzaje wiadomości, itp. Dostawcy usług dla urządzeń użytkowników nie są dostawcami usług Snabb.
 5. W przypadku powiadomienia Snabb przez użytkownika aplikacji o jakimkolwiek podejrzewanym błędzie lub nieautoryzowanej transakcji, albo też w sytuacji gdy Snabb poweźmie takie informacje w inny sposób, Snabb przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy doszło do błędu lub nieautoryzowanej transakcji i czy użytkownikowi przysługuje zwrot środków. Snabb zakończy postępowanie wyjaśniające w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia od użytkownika.
 6. W przypadku ustalenia, że miał miejsce błąd, Snabb niezwłocznie, w ciągu 1 dnia roboczego od tego ustalenia przeleje na konto użytkownika pełną kwotę błędnie pobranej płatności.

4.   Zakup usług myjni

 1. Po zakupieniu programu mycia pojazdu, użytkownik aplikacji Snabb może natychmiast zrealizować zakupiony program lub zachować go na przyszłość – będzie on wówczas traktowany jako program wykupiony.
 2. Utrata ważności programu wykupionego następuje w przypadku, gdy użytkownik aplikacji Snabb nie zrealizuje opłaconej usługi w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu.

5.   Korzystanie z aplikacji Snabb

 1. Snabb jest aplikacją mobilną umożliwiającą klientom zainteresowanym nabyciem usług myjni samochodowej znalezienie dogodnej myjni w oparciu o udostępniane przez użytkownika aplikacji dane o swoim położeniu.
 2. Korzystanie z aplikacji Snabb oparte jest na niewyłącznej licencji udzielanej przez Barking OÜ. Umowa licencyjna obowiązuje przez czas nieokreślony i jest zawierana z klientem bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek w oprogramowaniu, postaramy się usunąć je możliwie najszybciej, aczkolwiek należy pamiętać, że działanie aplikacji może podlegać pewnym ograniczeniom ze względu na
  sporadyczne błędy techniczne i nie jesteśmy w stanie zagwarantować nieograniczonego i bezbłędnego działania aplikacja przez cały czas. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z nie działaniem aplikacji Snabb lub pracą aplikacji w sposób niezadowalający.
 3. W związku z tym, iż aplikacja Snabb stanowi środek komunikacji pomiędzy klientami a dostawcami usług myjni, Snabb nie ma wpływu, ani też nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakość lub wady świadczonych przez nich usług. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej dokładności i bezbłędności w zakresie usług myjni zlokalizowanych poprzez Snabb. W sprawach reklamacji prosimy kontaktować się z naszym zespołem działem pomocy technicznej (o którym mowa w punkcie 1.3).
 4. Aplikacja Snabb nie stanowi oferty lub pośrednictwa świadczenia usług myjni samochodowych dla klientów. Aplikacja Snabb nie jest narzędziem do organizowania świadczenia usług myjni samochodowych. Nie jest ona również narzędziem świadczenia usług pośrednictwa w znajdowaniu klientów dla operatorów myjni samochodowych.
 5. Do zakupów dokonanych za pośrednictwem aplikacji Snabb nie ma zastosowania prawo konsumenta do zwrotu przedmiotu zakupu (odstąpienia od umowy).

6.   Poprzez rejestrację konta w systemie Snabb, klient akceptuje
następujące warunki

 1. Snabb przysługuje prawo do dodawania danych osobowych użytkownika aplikacji do bazy Snabb oraz do przekazywania danych osobowych operatorom myjni, zgodnie z Polityką Prywatności Snabb (https://snabb.xyz/pl/privacy-policy/)
 2. Snabb przysługuje prawo do wprowadzania jednostronnych zmian do Regulaminu oraz Polityki Prywatności i przekazywania bazy danych stronom trzecim. Użytkownicy będą powiadamiani o zmianach w Regulaminie i Polityce Prywatności.
 3. Snabb przysługuje prawo do przekazania bazy danych osobowych stronom trzecim bez uprzedniego powiadomienia o tym użytkowników aplikacji. W przypadku przekazania działalności lub bazy danych, przeniesione zostaną również prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy licencyjnej.
 4. Snabb przysługuje prawo do przekazywania danych osobowych i danych bankowych pośrednikom płatności kartami kredytowymi i pośrednikom płatności mobilnych.
 5. Snabb przysługuje prawo do wysyłania wiadomości marketingowych i kodów uwierzytelniających za pośrednictwem wiadomości SMS i powiadomień typu pop-up.

7.   Dobra praktyka korzystania z aplikacji Snabb

 1. W związku z tym, iż Snabb nie jest dostawcą lub brokerem usługi myjni, nie mamy żadnego wpływu na jakość usług myjni. Wszelkie sprawy związane z wadami lub jakością usług myjni samochodowych będą rozstrzygane zgodnie z zasadami i regulaminami operatorów myjni lub odpowiednich organów nadzorczych.
 2. Snabb pragnie przyczynić się do poprawy jakości usług myjni samochodowych. W związku z tym, możemy poprosić o wypełnienie formularza opinii w aplikacji Snabb. Tego typu ankiety pozwalają nam przekazywać operatorom myjni samochodowych propozycje umożliwiające poprawę jakości oferowanych prze nich usług.
 3. Oczekujemy, że użytkownicy aplikacji Snabb będą korzystać z aplikacji w dobrej wierze i z poszanowaniem działalności myjni samochodowych oferujących swoje usługi za pośrednictwem Snabb.
 4. Snabb nie jest w stanie zagwarantować, że każdy dostawca usług myjni zlokalizowany za pomocą aplikacji Snabb, w każdym przypadku spełni oczekiwania klienta. W przypadku zastrzeżeń co do usług danej myjni, prosimy powiadomić firmę operatora odpowiedzialnego za myjnię, organ nadzoru lub nasz dział pomocy technicznej (o którym mowa w pkt 1.3).

Pobierz aplikację

Wwwash.pl SP. Zoo

Budynek Delta House
ul. Sycowska 44
51-319 Wrocław

tel +48 71 320 71 39
ask@snabb.xyz

${item.title}

${child.title}

Liitu kohe Snabbi uudiskirjaga

Witryna Snabb korzysta z plików cookie. Pomagają nam analizować dane, zbierać statystyki i budować dla Ciebie lepszą stronę.

Kuukaardi tellimus

Email again:

Võta meiega ühendust

Täida allolev vorm ing me võtame Sinuga ühendust!
Email again: