Automobilių stovėjimo paslaugos terminai ir sąlygos  

„Snabb“ Platformos Naudotojas, sudaręs Naudotojo sutartį dėl Parkavimo vietų operatoriaus teikiamų paslaugų, įsipareigoja naudotis automobilių stovėjimo vietomis pagal toliau nurodytas sąlygas.

1.     Stovėjimo laiko pradžia. Automobilio stovėjimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai Naudotojas per „Snabb“ Platformą informuoja „Snabb“ apie automobilio stovėjimo pradžią.

2.     Stovėjimo laiko pabaiga. Naudotojo teisė naudotis stovėjimo vieta baigiasi, kai Naudotojas baigia stovėti „Snabb“ Platformoje ir išvažiuoja iš stovėjimo aikštelės, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau. Jei Naudotojas neužbaigia stovėjimo laiko „Snabb“ Platformoje, laikoma, kad stovėjimo laikas tęsiasi (ir laikoma, kad Naudotojas pasinaudojo stovėjimo vieta) tol, kol Naudotojas neužbaigia stovėjimo laiko „Snabb“ Platformoje. „Snabb“ neįsipareigoja sumažinti stovėjimo mokestį ar atlyginti išlaidas ar žalą, atsiradusią dėl to, kad Naudotojas per „Snabb“ Platformą neinformavo „Snabb“ apie stovėjimo vietos pabaigą išvažiuodamas iš stovėjimo vietos;

3.     Užtvaro atidarymas. Jei įvažiavimas į stovėjimo vietą arba išvažiavimas iš jos ribojamas užtvaru, „Snabb“ Platforma suteikia Naudotojui galimybę atidaryti užtvarą per „Snabb“ Platformą stovėjimo pradžioje ir pabaigoje. „Snabb“ turi teisę nustatyti modemą taip, kad neatidarytų barjero, kol negautas mokėjimo paslaugų teikėjo patvirtinimas dėl Paslaugos mokesčio ir kitų mokėjimų ar mokesčių, susijusių su Naudotojo sutartimi, sumokėjimo.

4.     Automobilio statymas. Naudotojas įsipareigoja:

1.     naudoti stovėjimo vietą tik įprasto dydžio savaeigiam registruotam automobiliui be priekabos arba motociklui statyti;

2.     naudoti stovėjimo vietą tik transporto priemonei, kurios valstybinis numeris yra nurodytas Naudotojo „Snabb“ Platformoje;

3.     statyti automobilį taip, kad jis kuo mažiau trukdytų kitiems žmonėms;

4.     jei stovėjimo vieta yra užimta arba jei naudotis stovėjimo vieta neįmanoma dėl kitų fizinių veiksnių, dėl kurių Naudotojas negali pastatyti transporto priemonės stovėjimo vietoje, tada:

a.     Naudotojas įsipareigoja apie tai pranešti „Snabb“ Platformoje nurodytais kontaktiniais duomenimis, o „Snabb“ Platformos operatorius apie tai informuos automobilių stovėjimo aikštelės operatorių;

b.     jei kliūtis nepašalinama (stovėjimo vieta neatlaisvinama) per 15 minučių, Naudotojas turi teisę atšaukti stovėjimo paslaugos užsakymą, neprivalėdamas mokėti jokių Paslaugos mokesčių (stovėjimo ar užsakymo mokesčio).

5.     Naudotojas, naudodamasis stovėjimo vieta, privalo laikytis Bendrųjų sąlygų, bet kokių Papildomų sąlygų ir kitų sąlygų bei reikalavimų, kylančių iš kelio ženklų, vietinių taisyklių, žemės sklypo ar pastato savininko nurodymų ir įstatymų.

5.     Automobilio stovėjimo vietos atlaisvinimas. Pasibaigus 2 skyriuje nurodytam stovėjimo laikui, Naudotojas turi sumokėti Bendrosiose sąlygose numatytus Paslaugų mokesčius ir atlaisvinti stovėjimo vietą. Jei Naudotojas neatlaisvina stovėjimo vietos iki stovėjimo laiko pabaigos (įskaitant atvejus, kai Naudotojas yra sumokėjęs Paslaugos mokestį ir (arba) atidaręs užtvarą per „Snabb“ Platformą, tačiau faktiškai toliau naudojasi stovėjimo vieta), „Snabb“ turi teisę koreguoti Paslaugos mokesčio sumą, kaip aprašyta toliau 6 skyriuje. Laikoma, kad Naudotojas įvykdė įsipareigojimus, numatytus Naudotojo sutartyje, jei Naudotojas sumokėjo Bendrosiose sąlygose nurodytus mokesčius per „Snabb“ Platformą ir atlaisvino stovėjimo vietą.

6.     Paslaugų mokesčio koregavimas. „Snabb“ turi teisę reikalauti sumokėti atitinkamą Paslaugos mokestį už bet kokį laikotarpį, kuris patenka tarp kelių tos pačios kalendorinės dienos trumpalaikio stovėjimo toje pačioje stovėjimo aikštelėje laikų; tokiu atveju laikoma, kad Naudotojas naudojosi stovėjimo aikštele visą laikotarpį nuo pirmos registracijos apie stovėjimo laiko pradžią tą dieną iki paskutinės registracijos apie stovėjimo laiko pabaigą tą dieną.

 

 

UAB Enitsa

info@snabb.xyz
+370 6747 1642

${item.title}

${child.title}

Liitu kohe Snabbi uudiskirjaga

Snabb website uses cookies. They help us analyse the data, gather statistics and build a better site for you.

Kuukaardi tellimus

Email again:

Võta meiega ühendust

Täida allolev vorm ing me võtame Sinuga ühendust!
Email again: